Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
"Κώδικες τσέπης" 4 - Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 6η κατά σειρά, έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε ένα πλήθος διατάξεων με τους νόμους 3500/2006 («Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α# 232/24.10.2006) και 3625/2007 («Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α# 290/24.12.2007). Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, καθώς και με το προεδρικό διάταγμα 221/2005. Επί τη ευκαιρία της νέας έκδοσης επιχειρήθηκε σημαντικός εμπλουτισμός του ευρετηρίου, ενώ κατά τα λοιπά διατηρήθηκαν τα στοιχεία των προηγούμενων εκδόσεων (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.) που καθιέρωσαν την σειρά των Κωδίκων Τσέπης.