Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Επανάληψη της Διαδικασίας
Θεοχάρης Ι. Δαλακούρας

Ο ουσιαστικός λόγος ενασχόλησης με τη θεματική της επανάληψης της διαδικασίας έγκειται στην ιδιαίτερη θέση και λειτουργία του θεσμού αυτού ως ύστατου μέσου ίασης πραγματικών δικαστικών σφαλμάτων. Κεντρικά σημεία της θεματικής αποτελούν δικονομικοί προβληματισμοί, όπως η πρόταξη της ουσιαστικής ή της διαδικαστικής δικαιοσύνης ή της δικαιϊκής ειρήνης, η θέσπιση της επανάληψης της διαδικασίας ως εκτάκτου ενδίκου μέσου, η συστηματική ένταξη των ειδικότερων λόγων θεμελίωσής της, η σχέση των παραδοσιακών λόγων επανάληψης με τους νέους λόγους των άρθρων 525 παρ. 1 αρ. 5 και 525Α ΚΠΔ, η διάκριση των εννοιών 'γεγονότα' και 'αποδείξεις' καθώς και των όρων 'νέα' και 'άγνωστα' πραγματικά στοιχεία και τέλος ο καθορισμός του βαθμού αποδεικτικής βεβαιότητας για την ευδοκίμηση της σχετικής αίτησης επανάληψης.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.