Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με το άρθρο 49 του Ν. 4155/2013 («Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 120/29.5.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 94, 95, 96, 99 και 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.