Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Αστικός Κώδικας – Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – Κώδικας Ναρκωτικών – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ποινικός Κώδικας

Με τα άρθρα 61 και 101 του N. 4139/2013 («Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 261 και 656 του Αστικού Κώδικα.
Με το άρθρο 95 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 73 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
Με τα άρθρα 83-84 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 70 και 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 100 του ως άνω νόμου καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις του Κώδικα Ναρκωτικών, πλην αυτών των άρθρων 1 παρ. 2, 58 και 61, ενώ με τα άρθρα 1-60 αυτού εισήχθη ο «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών».
Με τα άρθρα 89, 93 και 101 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 17, 46, 77 και 85 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.
Με τα άρθρα 93, 100 και 102 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 48, 142, 248, 308, 313, 314, 322, 349 και 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Με τα άρθρα 62-65, 93 και 102 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 214Β, 260, 270, 495, 576, 580, 648, 665, 756, 786 και 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστέθηκε δε σε αυτόν άρθρο 732Α.
Με τα άρθρα 66-72 και 102 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 79, 105, 108, 235, 236, 237, 334 και 380 του Ποινικού Κώδικα, προστέθηκε δε σε αυτόν άρθρο 182Α.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.