Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙΙ
Νικόλαος Ανδρουλάκης

Με τον τρίτο αυτό τόμο ολοκληρώνεται η ύλη του κλασικού εγχειριδίου του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου του καθηγητή Νικόλαου Ανδρουλάκη. Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου καταλαμβάνουν οι αναπτύξεις για την συρροή. Με αυτή συμπληρώνεται το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου, που είχε ξεκινήσει με τον προηγούμενο τόμο (αφιερωμένο στην απόπειρα και την συμμετοχή), το οποίο καλύπτει την ύλη των λεγόμενων «ειδικών μορφών εμφάνισης του εγκλήματος». Ο συγγραφέας επεξεργάζεται με πληρότητα όλα τα σχετικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψιν του τις νεώτερες εξελίξεις στην θεωρία και την νομολογία (βλ. π.χ. την πραγμάτευση της προβληματικής του κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος, μετά την προσθήκη της παραγράφου 2 στο άρθρου 98 ΠΚ με τον Ν. 2721/1999). Η ύλη του εγχειριδίου ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην παραγραφή. Όπως και οι δύο προηγούμενοι, και ο τελευταίος αυτός τόμος περιλαμβάνει ένα εύχρηστο λημματικό ευρετήριο όρων.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.