Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία σε Κινητά Τεύχη
Βέρα Θεοφυλάκτου, Νίκος Κουμουτζής, Ευαγγελία Νεζερίτη, Αθηνά Πιτσουλάκη, Θωμάς Σάμιος

Βασική Νομοθεσία ­- 3η ενημέρωση

Κυκλοφόρησε η νέα (3η) ενημέρωση του έργου Βασική Νομοθεσία. Το έργο είναι πλέον ενημερωμένο με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), καθώς και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9.11.2012: «Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 224/12.11.2012), στην ύλη των ακόλουθων τευχών που περιέχονται στην συλλογή:

3.1. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2. Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

3.3. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1589-2035 & ΕισΝΑΚ)

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-662Θ)

4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 663-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)

5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας

10. Εμπορικές Μισθώσεις