Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας περί Δικηγόρων

Με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.11.2012 («Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» – ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρ. 92 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.