Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία

Η Βασική Νομοθεσία τώρα σε νέα διαμόρφωση – Οι βασικοί κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις  και σημαντικοί νόμοι σε ξεχωριστά, αποσπώμενα τεύχη, με δυνατότητα αγοράς μόνο του κώδικα που αντικαθίσταται μετά από κάθε ενημέρωση, στην πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς!

Στην συλλογή περιλαμβάνονται:


· Σύνταγμα της Ελλάδας (ως έχει μετά την τελευταία αναθεώρηση που επήλθε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων)
· Σύμβασις «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ΕΣΔΑ – Ν.Δ. 53/1974)
· Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν «περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (Ν.Δ. 53/1974)
· 6ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Ν. 2610/1998)
· Πρωτόκολλο αριθμός 7 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ν. 1705/1987)
· Πρωτόκολλο υπ’ αριθμ. 11 στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση (N. 2400/1996)
· Πρωτόκολλο αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις    (Ν. 3289/2004)
· Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 14 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης (Ν. 3344/2005)
· Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (Ν. 2462/1997)
· Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (Ν. 2462/1997)
· Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικό με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Ν. 2462/1997)
· Αστικός Κώδικας (Α.Ν. 2250/1940 – Π.Δ. 456/1984)
· Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα (Α.Ν. 2783/1941 – Π.Δ. 456/1984)
· Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985)
· Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985)
· Ποινικός Κώδικας (Π.Δ. 283/1985 – Ν. 1492/1950)
· Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Π.Δ. 258/1986 – Ν. 1493/1950)
· Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
· Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
· Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007)
· Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων «περί εμπορικών μισθώσεων» (Π.Δ. 34/1995)
· Νόμος «περί ανωνύμων εταιρειών» (Ν. 2190/1920)
· Νόμος για την «Προστασία των καταναλωτών» (Ν. 2251/1994)
· Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 3588/2007)

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης
:

Ευελιξία! Απαλλαγείτε από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Κρατήστε στο γραφείο σας ολόκληρο τον όγκο του νομοθετικού υλικού που χρειάζεστε, αλλά μεταφέρετε στη δουλειά σας μόνο τον κώδικα που σας ενδιαφέρει κάθε φορά!

Οικονομία! Αποκτήστε μια για πάντα το βασικό “σώμα” του έργου κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. Το ντοσιέ με τους επιμέρους κώδικες ανανεώνεται συνεχώς, αλλά εσείς επιβαρύνεστε μόνο με το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα που αλλάζει κάθε φορά! Έτσι, δεν δεσμεύεστε με την εκ νέου αγορά ενός ολόκληρου τόμου!

Χρηστικότητα! Κρατήστε τις σημειώσεις σας ευκολότερα, χωρίς τους περιορισμούς των μικρών, λεπτών σελίδων και τις δυσκολίες που συνδέονται με τις παχιές ράχες των πολυσέλιδων τόμων. Μπορείτε πλέον να ανοίξετε κάθε κώδικα ξεχωριστά, να τον ξεφυλλίσετε με άνεση, να σημειώσετε και να τον ξαναβάλετε στο ντοσιέ – ή και όχι, αν αυτό σας βολεύει!

Άμεση ενημέρωση! Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) σας εξασφαλίζει την δυνατότητα να ενημερώνεστε μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή. Πλέον, το βασικό νομοθετικό σας βοήθημα θα ενημερώνεται χωρίς καθυστερήσεις, μετά την ψήφιση του νέου νόμου!