Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με τα άρθρα 1-20 και 35 του N. 3910/2011 («Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 11/8.2.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 41,  42, 43, 44 και 45 του Ν. 3689/2008 («Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»).

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν αυτόν.