Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Κώδικας Συμβουλίου της Επικρατείας - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Με τα άρθρα 4-12 του N. 3900/2010 («Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 14, 17, 21, 22, 33, 34Α, 36, 52, 53 και 58 του Κώδικα Συμβουλίου της Επικρατείας και προστέθηκε σε αυτόν άρθρο 52Α.
Με τα άρθρα 13- 45 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 6, 7, 27, 29, 42, 64, 71, 75, 79, 92, 93, 110, 115, 122, 126, 127, 128, 129, 142, 179, 191, 199, 202, 204, 205, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 228, 273, 276, 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. και προστέθηκαν σε αυτόν άρθρα 105Α, 205Α και 209Α.
Με τα άρθρα 57-60 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 4, 29, 82, 83 και 99 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.
Με το άρθρο 63 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.