Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Με το άρθρα 1-5 του Ν. 3841/2010 («Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» - ΦΕΚ Α΄ 55/6.4.2010) επήλθε νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 15, 16, 49, 63 και 77 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν αυτόν.