Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου: Γενικό Μέρος Ι - Το έγκλημα
Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης

Πρόκειται για μια συνολική θεώρηση του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, που αναφέρεται στη διδασκαλία της έννοιας του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών εμφανίσεως αυτού (απόπειρα – συμμετοχή). Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται εξαντλητικά η σχετική ελληνική βιβλιογραφία και στην οικεία θέση (σε παραπομπές) γίνεται επιλεκτική αναφορά στις κυριότερες ξενόγλωσσες πηγές.
Ένα από τα βασικότερα προτερήματα του έργου είναι η πλήρης παράθεση (είτε σε ανάπτυξη είτε σε παραπομπές) όλης της νομολογίας του Αρείου Πάγου και των σημαντικότερων σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων ουσίας. Με τον τρόπο αυτό το έργο απευθύνεται όχι μόνο σε όσους προσεγγίζουν το ποινικό δίκαιο με θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και στους νομικούς της πράξης (δικαστές, δικηγόρους κ.λπ.), που αναζητούν άμεσες και ξεκάθαρες λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που τους απασχολούν.
Στην ύλη, εκτός από την ανάπτυξη των κλασσικών συναφών ζητημάτων, συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι εντελώς σύγχρονοι προβληματισμοί που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες κοινωνικοπολιτικές  και νομοθετικές εξελίξεις, όπως λ.χ. η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, η αρχή της αναλογικότητας, η ανάλυση της έννοιας του «πολιτικού εγκλήματος» σε σχέση με την τρομοκρατία, η διάκριση του ποινικού από το διοικητικό άδικο, ζητήματα διαχρονικού δικαίου, το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών κ.ά.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.