Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης
Νικόλαος Ανδρουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η νέα αυτή έκδοση του γνωστού έργου Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης είναι σημαντικά επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 1994, ιδίως με κριτική θεώρηση των στο διάστημα αυτό σημαντικών νομοθετικών μεταβολών, αλλά και με εμβαθύνσεις και βελτιώσεις σε αρκετά σημεία. Έτσι ο συγγραφέας ελπίζει να προστεθούν και κάποιοι νέοι φίλοι του βιβλίου σ’ αυτούς που είχε κερδίσει με τις προηγούμενες εκδόσεις, χάρις ιδίως στο σχήμα εργασίας που είχε προτείνει: Την ανάλυση κατά την λογική τους αλληλουχία των βασικών προβλημάτων της ποινικής δίκης στην Εισαγωγή και το Πρώτο Μέρος, και στο Δεύτερο των ενόψει των ευρημάτων της ανάλυσης αυτής έλεγχο των λύσεων του θετικού μας ποινικού δικονομικού δικαίου, στην δυναμικά, από φάση σε φάση, εξελικτική πορεία της ποινικής δίκης, της οποίας επιδιώκεται παράλληλα μια ανάγλυφη παρουσίαση.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε ένα τμήμα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.