Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

Με το άρθρο 17 παρ. 1α του Ν. 3812/2009 («Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρ. 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν αυτόν.