Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Γ. Ν. Αλεξίου (επιμ.)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), ενημερωμένο με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3710/2008 («Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»). Η νέα έκδοση κατέστη αναγκαία μετά την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 67754/8530 Υπουργικής Απόφασης (Μεταφορών και Επικοινωνιών – Δημόσιας Τάξης) της 6.11.2002 («Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – ΣΕΣΟ)» από την υπ’ αριθμ. 21504/2601 Υπουργική Απόφαση της 11.4.2007, η οποία παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της κωδικοποίησης. Σε παράρτημα παρατίθενται και οι τις πρακτικώς σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 3446/2006 («Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»), η υπ’ αριθμ 43500/5691 Υπουργική Απόφαση (Υγείας και Πρόνοιας – Μεταφορών και Επικοινωνιών – Δημόσιας Τάξης) της 24.7.2002 («Μέθοδοι διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»), καθώς και το Π.Δ. 287/2001 («Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»).