Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 8η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε ένα πλήθος διατάξεων με τους νόμους 3719/2008 («Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»), 3727/2008 («Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις») και 3772/2009 («Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις»). Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, με τους νόμους 3500/2006, 3625/2007, 3658/2008, 3663/2008, 3666/2008, 3674/2008 και 3691/2008, καθώς και με την υπ΄ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»). Η έκδοση συνοδεύεται πάντοτε από ένα αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, ενώ χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία εκείνα (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.) που καθιέρωσαν την σειρά των Κωδίκων Τσέπης.