Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 3 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.9.2009 («Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα» - ΦΕΚ Α΄ 181/16.9.2009) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 234 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.