Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με το άρθρο 12 του Ν. 3783/2009 ('Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 136/7.8.2009) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 29 και 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.