Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη διαχρονική της διάσταση – Από τον Ν. 2331/1995 στο Ν. 3691/2008
Στέφανος Παύλου – Γιώργος Δημήτραινας

Η νομοθεσία για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταία έτη στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας με ενάργεια την εξάρτηση του ποινικού μας δικαίου από ξένα πρότυπα, αποτελεί ένα πεδίο συμβολικής καταστολής, με ασαφή απαξία και νομοτεχνική τελικά αναρχία. Η αλλαγή όμως των νόμων, από τον ν. 2331/1995 στον ν. 3424/2005 και τελικά στον ν. 3691/2008, γέννησε, και συνεχίζει καθημερινά να παράγει, εκτός από σύνθετα και δυσεπίλυτα θέματα ερμηνείας και πολλαπλά και ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα διαχρονικής εφαρμογής των σχετικών νόμων. Η δημοσιευόμενες μελέτες των συγγραφέων, προϊόν παράλληλης ερευνητικής δραστηριότητας με ομόρροπη κριτική θεώρηση και κοινές δογματικές αφετηρίες και αναγωγές, διευκολύνει την καταγραφή, κατανόηση και επίλυση ποικίλων ερμηνευτικών προβλημάτων στην διαχρονική τους εξέλιξη, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τελικά εργαλείο για όλους τους νομικούς της πράξης.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.