Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3674/2008 ('Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις' ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008 ) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στον τίτλο του 14ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους και στα άρθρα 292, 292Α και 370Α του Ποινικού Κώδικα καθώς και στα άρθρα  177 παρ. 2 και 111  παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.