Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
'Κώδικες Τσέπης' 10 - Κώδικας Ναρκωτικών
Στέφανος Παύλου - Νεκταρία Καραντζή

Η παρούσα κωδικοποίηση, 10η στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, περιέχει τον Ν. 3459/2006 («Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά»), με τον οποίο κωδικοποιήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των διατάξεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και δύο σημαντικά διεθνή νομοθετικά κείμενα: τον Ν. 1990/1991, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών «κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών», και την Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 «για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών». Καινοτομία του ανά χείρας 10ου τόμου της σειράς αποτελεί η προσθήκη ενός χρήσιμου πίνακα αντιστοίχισης των κωδικοποιούμενων διατάξεων των διαφόρων νομοθετημάτων με τις διατάξεις του κωδικοποιητικού Ν. 3459/2006, καθώς και ένας αντίστροφος πίνακας, με τον οποίο επιχειρείται η συσχέτιση των κωδικοποιητικών διατάξεων προς τις κωδικοποιούμενες. Η έκδοση ολοκληρώνεται με τρία αναλυτικά ευρετήρια, μέσω των οποίων αναζητά κανείς γρήγορα την ύλη του νέου κωδικοποιητικού νόμου, της διεθνούς συμβάσεως και της απόφασης-πλαίσιο, αντίστοιχα.