Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ναρκωτικά: Δογματικά & Ερμηνευτικά Προβλήματα των Ποινικών Διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά - Κ.N.N. (ν. 3459/2006)
Στέφανος Κλ. Παύλου

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του έργου του Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου Στέφανου Παύλου, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1997, και σε δεύτερη έκδοση το 2002. Η συμπλήρωση σχεδόν έξι ετών και από την δεύτερη έκδοση του έργου και δέκα και πλέον ετών από την πρώτη, που σώρευσε ακόμη περισσότερο υλικό, δικαιολογεί -αν δεν επιβάλλει κιόλας- μια εκ βάθρων αναθεώρησή του και εκτεταμένο εμπλουτισμό. Αποτελεί δε και μια καλή ευκαιρία για επανεξέταση κάποιων λύσεων που δόθηκαν και που ίσως δεν αντέχουν πλέον στον χρόνο ή για τις οποίες ασκήθηκε πειστική κριτική από ομοτέχνους. Η δε πρόσφατη κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που πρόσφατα υλοποιήθηκε με τον 'Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά' (ν. 3459/2006), ανέτρεψε άλλωστε την δομή και κυρίως την αναφορά στις συγκεκριμένες κυρωτικές διατάξεις, οπότε και για τον λόγο αυτό ήταν επίσης αναγκαία η δραστική προσαρμογή και ενημέρωση του κειμένου του έργου. Η ανανέωση της παρούσας εκδόσεως εστιάζεται, πέραν της προσαρμογής του κειμένου στον Κ.Ν.Ν., στην καταγραφή της σύγχρονης νομολογίας και θεωρίας, και στην πρωτογενή επεξεργασία και νέων θεματικών, όπως για παράδειγμα αυτών για την εξυπονοούμενη έννοια του 'παρανόμου' στις κατ' ιδίαν αντικειμενικές υποστάσεις, για την αληθή έννοια του ναρκωτικού και την 'ζύγιση' ή μη των ουσιών, και για την σύνδεση εξαρτήσεως και υποτροπής. Και στην αναθεωρημένη -σε όλη την έκτασή της- τρίτη έκδοση, μέριμνα του συγγραφέα παραμένει πάντοτε η σύνθετη και διεξοδική ερμηνεία του νόμου, με κριτική ενίοτε αναγωγή και στον ευρύτερο ορίζοντα της εν γένει αντεγκληματικής πολιτικής, ενώ στόχος του είναι η πλήρης καταγραφή της θεωρίας και της σύγχρονης νομολογίας, ώστε το έργο να κατατοπίζει εξαντλητικά για τα ισχύοντα τον ερμηνευτή του δικαίου. Το έργο συνοδεύεται από μια σειρά από εποπτικούς πίνακες αντιστοιχήσεως του Κ.Ν.Ν. (ν. 3459/2006) με τους επιμέρους νόμους που κωδικοποίησε, καθώς και από αναλυτικό θεματικό ευρετήριο.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.