Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εμπορική Νομοθεσία: 4η ενημέρωση | Δεκέμβριος 2016

Στην νέα αυτή 4η ενημέρωση (Δεκέμβριος 2016) περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και τους νόμους 4336/2015, 4364/2016, 4389/2016, 4399/2016, 4403/2016 και 4416/2016 στην ύλη των ακόλουθων τευχών:


1. Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι
3.3. Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία
4. Ανταγωνισμός
5.1. Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες
5.2.Α | 5.2.Β Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία
5.3. Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
5.4. Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
6. Προστασία του Καταναλωτή
8.1. | 8.2. | 8.3. Ασφάλιση
10. Πτωχευτικό Δίκαιο

Για την 4η ενημέρωση του έργου πατήστε εδώ.
Για το σύνολο του έργου πατήστε εδώ.