Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Επιτομή Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.- Δικηγόρος

Αθήνα 2016, σελ. ΧΧΧVΙI + 714, ISBN: 978-960-420-585-1, τιμή: 70 ευρώ 

Το νέο έργο “Επιτομή Ποινικού Δικαίου” του Καθηγητή Αριστοτέλη Ι. Χαραλαμπάκη αποτελεί συνοπτική έκδοση του εκδοθέντος κατά τα έτη 2011 και 2012 δίτομου εκτενούς έργου του “Σύνοψη Ποινικού Δικαίου”, που πραγματεύεται εξαντλητικά όλη την ύλη του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου. Το νέο σύγγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί, καταρχήν στους φοιτητές των νομικών σχολών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη, η δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε μια περισσότερο ευσύνοπτη –αλλά μη στερούμενη πληρότητας– και εύχρηστη παρουσίαση του συνόλου της συναφούς θεματικής. Για τον λόγο αυτό οι αναφορές σε βιβλιογραφία και νομολογία είναι περιορισμένες, καθιστώντας την μελέτη πιο ευέλικτη, ενώ παράλληλα το έργο αποτελεί ένα πλήρες, κατατοπιστικό και σύγχρονο εγχειρίδιο, ενημερωμένο με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον χώρο του ποινικού δικαίου.