Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας 12/2017

Προϋποθέσεις επικύρωσης της υποβληθείσας στο δικαστήριο συμφωνίας εξυγίανσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα. Οφειλές που κατά τη συμφωνία θα ρυθμιστούν βάσει Εγκυκλίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα θεωρούνται ως «μη θιγόμενες». Σύννομος ο όρος, με βάση τον οποίο το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να εκδίδουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ενημερότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβίβασης ακινήτου της υπό εξυγίανση εταιρείας.